Všeobecné informace

27.04.2018 00:00
 • Každý host a zákazník zakoupením povolenky souhlasí s provozním řádem a bere na vědomí, že při jeho porušení může být bez náhrady z areálu vykázán! Zakoupením povolenky souhlasí kupující s kontrolou rybářského vybavení, zavazadel i vozidel.

 • Převzetím povolenky se oprávněný zavazuje řídit se pokyny a stanovenými pravidly.

 • Výběr lovného místa je nutné si zajistit po telefonu na tel. čísle 604 861 570, informace poskytujeme na čísle 739 832 262 po 18hod. Na jednom místě mohou lovit 2osoby. 

 • Při lovu musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat. Jakékoliv uchování ryb ve vezírcích, sacích... je přísně zakázáno!!! Ryby se loví systémem ,,chyť a pusť"

 • Loví pouze držitel povolenky. Třetí prut může využít dítě do 12.let (držitel loví na dva pruty ,dítě na třetí).

 • Každý přenocující host musí být nahlášen.

 • Parkování je možně pouze na vyhrazeném místě. Areál se každý večer ve 21:00 hodin uzamyká a ráno opět odemyká. V případě nutného odjezdu požádejte majitele objektu o odemčení.

 • Stanování a bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou minimálně 5m od vody. 

 • Každý rybář i návštěvník je povinnen chovat se v celém areálu způsobile, udržovat pořádek, neničit porosty, neponechávat na břehu ani ve vodě odpadky.

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví-případnou smrt návštěvníka v areálu rybníka. Každý návštěvník si odpovídá za své věci. Ty je povinnen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke zcizení či poškození, včetně uložených předmětů v zaparkovaných autech.

 • Z důvodu přenosu nemocí Vám bude při zakoupení povolenky zapůjčen podběrák, podložka a vážící sak. Prosíme o šetrné zacházení se zapůjčeným vybavením.