Rybářský řád 2021

 • Každý host a zákazník zakoupením povolenky souhlasí s provozním řádem a bere na vědomí, že při jeho porušení může být bez náhrady z areálu vykázán! Zakoupením povolenky souhlasí kupující s možnou kontrolou rybářského vybavení, zavazadel i vozidel.
 • Převzetím povolenky se oprávněný zavazuje řídit se pokyny a stanovenými pravidly.
 • Výběr lovného místa je nutné si zajistit po telefonu, na tel.č:604 861 570, informace poskytujeme na čísle 739 832 262 po 18:00hod.
 • Při zakoupení povolenky Vám zapůjčíme vozík, podložku, podběrák, vědro na polévání a vážící sak. Podložku umístěte co nejblíže k vodě. Vážící sak se pokládá na podložku a slouží k vážení a vypouštění ryb zpět do vody. Vše je nutné udržovat mokré a ryby polévat. Ryby po vyfocení, změření a vážení je nutné co nejdříve vrátit zpět do vody. Všechny jesetery je nutné při vypouštění rozplavat. Při focení nezasahujte rybám do žaber!!! Focení probíhá pouze v podřepu a nad podložkou. Po ukončení lovu zapůjčené vybavení odevzdejte majitelům. Poškození prosím NAHLASTE!!!
 • Při lovu musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby s nimi mohli ihned manipulovat a nedocházelo tak k velkému odmotu silonu aby se předešlo trhání ryb.  V případě nedodržení těchto podmínek budeme trvat na tom aby se každý rybář zdržoval pouze na svém rezervovaném místě.Po setmění musí být lovné místo dostatečně osvětlené.Vpřípadě nedodržení podmínek bude dotyčné osobě noční rybolov zakázán.Při zakoupení povolenky je možná dohoda lovu na tři pruty.
 • Loví pouze držitel povolenky. Třetí prut může využít dítě do 12.let (držitel loví na dva pruty ,dítě na třetí).Povolenka není přenosná na jinou osobu.
 • Každá návštěva lovících rybářů musí být nahlášena majitelům.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazeném místě. Netolerujeme jiné možnosti.Parkoviště je z důvodu kontrol uzamčené. V případě odjezdu požádejte majitele objektu o odemčení.
 • Stanování a bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou. Minimální vzdálenost mezi pruty a bivakem musí být nejméně 5metrů. Pokud používáte slunečník, tak pouze bez bočnic. V areálu není možné parkování žádných vozejků , přívěsů a obytných aut.
 • Každý rybář i návštěvník je povinnen chovat se v celém areálu způsobile, udržovat pořádek, neničit porosty, neponechávat na břehu ani ve vodě odpadky.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví-případnou smrt návštěvníka v areálu rybníka ani mimo něj. Každý návštěvník si odpovídá za své věci. Ty je povinnen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke zcizení či poškození, včetně uložených předmětů v zaparkovaných autech.Plocha k parkování aut  není hlídaná. Neneseme odpovědnost za jakékoliv poškození.      
 • Požadovaná síla vlasce je minimálně 0,30.
 • Rybář musí používat montáž pouze s jedním háčkem bez protihrotu.
 • Je nutné používat únikové montáže. Když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.                                                       
 • V případě poranění  (od háčku, nebo odření šupin) je nutné rybu ošetřit vhodnou desinfekcí, nebo přizvat majitele.
 • Veškerá návnada i nástraha musí být tepelně opracovaná. Vyjímkou jsou žížaly a červy, které se mohou používat pouze při dením světle a to s maximálním dozorem aby nedocházelo k zažrání háčku a  tím pádem k poškození ryby.
 • Šňůru olověnku můžete použít maximální délku 1m

Je možné používání zavážecí lodičky,ale jen tehdy pokud nebudete omezovat okolní rybáře. V případě jakékoliv stížnosti bude tato možnost zakázána!!!                            

   Přísně zakázáno:

 • Používat háčky s protihrotem
 • Pevná montáž
 • Označování krmného místa
 • Při nočním rybolovu je zakázáno lovit na živé nástrahy a mrtvou rybku
 • Používat šokový odhozový návazec
 • Vnášet do areálu vlastní podložku, podběrák a vážící sak

Ukládat ryby do saků, vezírků,tašek atd......